Pomôcky

Nami odporúčané kombinácie základných pomôcok:

  • rezacia podložka 60 x 45 cm
  • rezač o priemere 45 mm
  • pravítko 15 x 60 cm (prípadne 10 x 45 cm)

alebo:

  • rezacia podložka 45 x 30 cm
  • rezač o priemere 45 mm
  • pravítko 10 x 45 cm alebo 15 x 30 cm