Prevádzkovateľ

Mgr. Andrea Bauková STEP 44
Bajčská 13, 940 64 Nové Zámky
IČO: 41128621, IČ DPH: SK1046617396
Reg: OÚ v Nových Zámkoch, odbor živ. podnikania
č.Žo-2004/02604/2/FH, č.živn. reg. 440-23227